Struktura organizacyjna

 

Dyrektor
Jacek Mól

 

Zastępca Dyrektora
Ewa Partyka

 

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
Joanna Koniecka-Pasierska

 

Główny Księgowy
Dorota Białecka

 

Dział Zieleni
kierownik
Lidia Kaczewska
tel. 71 323 50 34
tel. kom. 728 520 725
e-mail: lidia.kaczewska@zzm.wroc.pl

 

Dział Zasobów Gruntowych
kierownik
Marzena Olejnik-Czopnik
tel. 71 323 50 56
tel. kom. 728 520 661
e-mail: marzena.olejnik-czopnik@zzm.wroc.pl

 

Dział Uzgodnień
kierownik
Teresa Choroszy-Minikowska
tel. 71 323 50 13
tel. kom. 728 520 655
e-mail: teresa.choroszy-minikowska@zzm.wroc.pl

 

Dział Prawny i Zamówień Publicznych
kierownik
Agnieszka Jurgielaniec
tel. 71 323 50 14
tel.kom. 538 310 730
e-mail: agnieszka.jurgielaniec@zzm.wroc.pl

 

Dział Architekta Krajobrazu Miejskiego
Architekt Krajobrazu Miejskiego
Monika Pec-Święcicka
tel. 71 323 50 04
tel. kom. 728 520 563
e-mail: monika.pec-swiecicka@zzm.wroc.pl

 

Dział Administracyjny i Organizacyjny
kierownik
Jarosław Antos
tel. 71 3235011
tel. kom. 728 520 741
e-mail: jaroslaw.antos@zzm.wroc.pl

 

Media i akcje społeczne
Marek Szempliński
tel. 71 323 50 67
tel.kom. 661 900 687
e-mail: marek.szemplinski@zzm.wroc.pl

Aleksandra Zienkiewicz
tel. 71 3235031
tel. kom. 538 331 954
e-mail: aleksandra.zienkiewicz@zzm.wroc.pl