Struktura organizacyjna

 

Dyrektor
Jacek Mól

 

Zastępca Dyrektora
Ewa Partyka

 

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
Joanna Koniecka-Pasierska

 

Główny Księgowy
Dorota Białecka

 

Dział Zieleni

kierownik

Lidia Kaczewska

tel. 71 323 50 34

tel. kom. 728 520 725

e-mail: lidia.kaczewska@zzm.wroc.pl

 

Dział Zasobów Gruntowych

kierownik

Marzena Olejnik-Czopnik

tel. 71 323 50 56

tel. kom. 728 520 661

e-mail: marzena.olejnik-czopnik@zzm.wroc.pl

 

Dział Uzgodnień

kierownik

Teresa Choroszy-Minikowska

tel. 71 323 50 13

tel. kom. 728 520 655

e-mail: teresa.choroszy-minikowska@zzm.wroc.pl

 

Dział Prawny i Zamówień Publicznych

kierownik

Agnieszka Jurgielaniec

tel. 71 323 50 14

tel.kom. 538 310 730

e-mail: agnieszka.jurgielaniec@zzm.wroc.pl

 

Dział Architekta Krajobrazu Miejskiego

Architekt Krajobrazu Miejskiego

Monika Pec-Święcicka

tel. 71 323 50 04

tel. kom. 728 520 563

e-mail: monika.pec-swiecicka@zzm.wroc.pl

 

Dział Administracyjny i Organizacyjny

kierownik

Jarosław Antos

tel. 71 3235011

tel. kom. 728 520 741

e-mail: jaroslaw.antos@zzm.wroc.pl

 

Kontakt z mediami

Marek Szempliński

tel. 71 323 50 67

tel.kom. 661 900 687

e-mail: marek.szemplinski@zzm.wroc.pl

 

Aleksandra Zienkiewicz

tel. 71 3235031

tel. kom. 538 331 954

e-mail: aleksandra.zienkiewicz@zzm.wroc.pl