a:30:{s:4:"name";s:15:"Dane podstawowe";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:10:"2011-02-16";s:18:"responsibleContent";s:15:"Tomasz Tatałaj";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:1241:"

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
Ścieżka parkowa wśród starych drzew latem
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław

Stadion Wrocław
wejście N1, poziom 0 (parking), Biura III piętro.


tel. 71 323 50 00, sekretariat 71 323 50 01, 
faks: 71 323 50 02
e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl


Godziny pracy urzędu: pn.-pt. 7.30-15.30

REGON: 932104838
NIP: 897-16-17-948

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych: 30 1020 5226 0000 6502 0416 5346

Wpłaty z tytułu wadium:  86 1020 5226 0000 6802 0416 5452

Wpłaty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 38 1020 5226 0000 6402 0416 5445

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:4:"tags";N;s:9:"frontpage";N;s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}s:7:"addDate";s:17:"2022-3-24 8:03:16";}