W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Monitoring wizyjny

XML

Treść


Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego


  1. Administrator danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wrocław – Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Aleja Śląska 1, Wrocław. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: sekretariat@zzm.wroc.pl
  3. Rodzaj zbieranych danych osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Monitoringiem wizyjnym objęto wizerunki i kształty postaci osób znajdujących się w obszarze objętym monitoringiem. Obszar monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków z symbolem kamery. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).
  4. Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c i e RODO. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Okres przechowywania danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
  6. Prawa związane z przetwarzaniem danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych, żądania sprostowania lub uzupełnienia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  9. Tereny objęte monitoringiem: biura ZZM przy al. Śląskiej 1, toaleta samoobsługowa na Polanie Karłowickiej przy ul. Kasprowicza, tereny ZZM przy ul. Agrestowej, ul. Świeradowskiej, ul. Kumko, ul. Kumko-brama, ROD Jaksonowice, ul. Awicenny, Park Henrykowski - wyjazd, Park Henrykowski.