W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

XML

Treść


Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej (www.zzm.wroc.pl)

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-07


STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG.

Dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.

Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL.

Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.


Wyłączenia

Zdjęcia, grafika oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. W przygotowaniu jest nowa strona internetowa, która będzie zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej,

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt z Tomaszem Tatałajem tel. 71 323 50 12, e-mail: tomasz.tatalaj@zzm.wroc.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej al. Śląska 1, 54-118 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@zzm.wroc.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba ZZM przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest bezkolizyjne, bez schodów. W budynku znajduje się winda.

W holu na parterze przygotowany jest punkt przyjęć petenta z dostępnym aparatem telefonicznym. Układ klawiatury telefonicznej z górnym rzędem cyfr 1, 2 i 3, oznaczenie przy pomocy wypukłej kreski klawisza z cyfrą 5. Po zawiadomieniu telefonicznym sekretariatu, odpowiedzialny pracownik przyjmie petenta na parterze budynku.

W budynku przygotowana jest toaleta dla niepełnosprawnych. Toaleta znajduje się na III piętrze, na prawo od wyjścia z windy. Miska ustępowa jest wyposażona w poręcze. Umywalka osadzona nisko, wyposażona jest w poręcze oraz lustro.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - pdf.