Podstawy prawne działalności

Podstawy prawne działalności

Zarząd Zieleni Miejskiej działa zgodnie ze statutem nadanym Uchwałą Nr LIV/1565/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 r.

Zarząd, jako jednostka organizacyjna Gminy Wrocław, nie posiada osobowości prawnej i działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

Organem sprawującym nadzór nad Zarządem jest Prezydent Wrocławia.

Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia.

Ilość wyświetleń strony: 4981

Data utworzenia: 2011-02-16 15:07:10

Utworzony przez: Jarosław Antos

Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-04 13:05:07

Zmodyfikowany przez: Tomasz Tatałaj

drukuj rejestr zmian