Ochrona Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Zieleni Miejskiej jest Pan Piotr Schmidt.
Kontakt:
pisemnie na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej Inspektor Ochrony Danych ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław, przez e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl

 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione: Gminie Wrocław i jej jednostkom organizacyjnym, a także osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i zarządzeń Prezydenta Wrocławia, jak również podwykonawcom – firmom informatycznym, czyli podmiotom z których administrator danych korzysta przy ich przetwarzaniu, ponadto w przypadkach obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany.

Ilość wyświetleń strony: 655

Data utworzenia: 2018-06-05 07:43:04

Utworzony przez: Tomasz Tatałaj

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-05 07:57:42

Zmodyfikowany przez: Tomasz Tatałaj

drukuj rejestr zmian