Aktualności

Informacja dla organizatorów imprez na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej

2013-10-03 07:38:27
Informacja dla organizatorów imprez na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-06-13 09:53:44
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie zadania pn. „Wykonanie alejki grysowej na terenie parku przy ul. Ziemniaczanej we Wrocławiu”

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2017-06-12 13:47:09
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław

Postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia

2017-06-08 12:53:29
Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że w dniu 31.05.2017r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na kompleksową konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław - rejon Stare Miasto I

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-06-05 15:56:41
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: ,,Wykonanie oświetlenia alejek parkowych w Parku Zachodnim we Wrocławiu,,

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2017-05-29 16:02:45
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław

GREEN DAY #1 - TWORZYMY NOWE OGRODY NADODRZA

2017-05-26 07:31:03
,,Wrocław - łączy nas ciepło'' zaprasza do tworzenia zielonych ogrodów Nadodrza. 27 maja zróbmy coś na rzecz czystego powietrza we Wrocławiu - zasadźmy wspólnie ponad 1000 krzewów przy ul. Otwartej na Nadodrzu 27.05.2017, GODZINA 11.00-14.00

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-04-28 10:43:34
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie naprawy i konserwacji studni kopanych na terenie Wrocławia w 2017 roku.

Ilość wyświetleń strony: 742

Data utworzenia: 2017-01-17 11:16:08

Utworzony przez: Tomasz Tatałaj

drukuj rejestr zmian